Od roku 2008 sdružujeme a edukujeme pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. V začátcích nám pomohla Pracovní skupina lékařů pro idiopatické střevní záněty při České gastroenterologické společnosti pod vedením prof. Milana Lukáše. Od té doby pomáháme pacientům zvládat boj s nemocí. 

Věříme, že včasná diagnóza a adekvátní léčba je základem úspěchu, proto jsme se podíleli na překladu pacientských návodů v léčbě IBD.

PŘEDSEDKYNĚ

Mgr. Lucie Laštíková

Lucie vystudovala Archeologii a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a také Pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala praxi v České televizi, v redakci Olomouckého deníku a kurz Novinářské školy Mladé fronty DNES a iDNES.cz. Externě působila v Magazínu Mladé fronty DNES. Několik let dohlížela na soutěž pro profesionální novináře a novinářky – Novinářskou cenu Nadace Open Society Fund Praha. Ve spolku Pacienti IBD se angažuje od září 2013. V létě 2016 byla zvolena do rady evropské pacientské organizace EFCCA Youth Group v Bruselu, v roce 2017 se stala její lídryní a zastupuje zájmy pacientů v zahraničí. Od ledna 2019 je členkou mezinárodní imunologické rady v Bostonu, USA. Od roku 2020 byla Lucie ředitelkou největšího českého nadačního fondu na podporu vědy – Neuron a nyní řídí Azylový, migrační a integrační fond pro ICP. Ve spolupráci s vídeňskou organizací ECCO a globálním týmem chirurgů tvoří pacientské návody zaměřené na chirurgická řešení u střevních zánětů a věnuje se zvyšování informovanosti o klinických výzkumech a psychickému zdraví pacientů. Od roku 2023 je členkou výkonné rady evropské asociace EFCCA.

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

PhDr. Martina Pfeiferová

Martina vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Informační studia a knihovnictví, kde pokračovala dále v doktorském studiu. V současné době pracuje pro Českou gastroenterologickou společnost. V roce 2008 se podílela na založení spolku pacientů s IBD a do roku 2023 byla také jeho předsedkyní, kdy postavila stabilní základy pro naši činnost, aktivity i tým dobrovolníků. Dnes se jako místopředsedkyně věnuje zejména vydávání publikací pro pacienty. Mezi její zájmy patří čtení, divadlo a hot yoga.

MANAŽER GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

Ing. Karel Dušek

Karel vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po mnoho let pracoval v sociálně zdravotní oblasti. Ve spolku Pacienti IBD pomáhá od roku 2014 a podílí se na přípravě grantových projektů. Pod jeho vedením byly realizovány projekty Podpora vydávání WC karet, či Rozvoj spolupráce s EFCCA. Karel se účastní pracovních jednání zástupců pacientských organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR a podílí na rozvoji spolupráce s evropskými pacientskými organizacemi. Ve spolku je odpovědný také za vystavování WC karet žadatelům a za administraci členů spolku.

MANAŽERKA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ

Bc. Lenka Slabá

Lenka vystudovala SOŠ (Chemicko-farmaceutickou výrobu). V roce 2010 nastoupila dálkově při zaměstnání na Pedagogickou fakultu JČU v ČB, obor Učitelství pro mateřské školy, kterou absolvovala s vyznamenáním. Devět let pracovala v oblasti prodeje a realizace marketingových služeb u distributora léčiv. Od roku 2016 působila na pozici produktová manažerka ve společnosti provozující v ČR síť více než 160 ambulancí. Od roku 2018 je na rodičovské dovolené se dvěma dcerami, během které našla zálibu v háčkování zejména čepic pro děti i dospělé. Také se začala věnovat fotografování zrcadlovkou (prošla několika kurzy), absolvovala rekvalifikační kurz – Pracovník grafického studia (Adobe – Photoshop, InDesign, Illustrator) a školení v programu Canva. Ve volném čase se aktuálně seznamuje s programem pro úpravu videa (Adobe Premiere Pro). Ve spolku Pacienti IBD působí od září 2014, má na starost vzdělávací akce pro pacienty (semináře, konference, bezplatné poradny, benefitní program aj.),  komunikaci s pacienty i lékaři (e-mail, web, Facebook), také se věnuje fotografování, grafickým pracím, publikacím a propagačním předmětům.

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Ing. Veronika Hanzlíková

Veronika vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, Fakultu potravinářské a biochemické technologie v Praze. V průběhu studií jí byla diagnostikována ulcerózní kolitida, a tak se začala zajímat o vliv potravin a stravy na střevní záněty. To ji dovedlo až k dobrovolnické práci pro spolek Pacienti IBD, kde se angažuje od roku 2010. Nyní se aktivně věnuje svým třem dětem, píše a přednáší nejen o výživě. Je průvodkyní za zdravím a pohodou v životě a jídle. Najdete ji na webových stránkách veronikahanzlikova.cz a v podcastu Příběhy života a uzdravení.

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Ing. Pavel Hanzlík

Pavel vystudoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Již během školy se zapojoval do organizování studentských akcí a podílel se na činnosti studentské samosprávy v rámci koleje. V předposledním ročníku na vysoké škole začal pracovat pro stavební firmu, kde po škole natrvalo zůstal. V současnosti působí na pozici reklamačního technika. Ve spolku Pacienti IBD se angažuje od roku 2012, kdy se připojil ke svojí ženě. Je hlavním organizátorem oblíbené fotografické soutěže LÉTO S IBD. Ve spolku má na starosti vyjednávání s partnery a sponzory. Zajímá se o zdraví, historii, přírodu a osobní rozvoj.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPKYNĚ PRO PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

Ing. Martina Flekalová

Martina vystudovala Fakultu Elektrotechnickou na ZČU v Plzni. Deset let pracovala jako Projektový Inženýr pro Plzeňský Prazdroj, nyní působí jako Projektový Koordinátor ve společnosti Stock Plzeň – Božkov. Ve spolku Pacienti IBD působí jako regionální zástupkyně pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V těchto regionech se věnuje hlavně přípravě vzdělávacích akcí pro pacienty. Mezi její zájmy patří rodina, cestování a sport – hlavně volejbal, lyžování, inline bruslení a pěší turistika.

ÚČETNÍ

Ing. Helena Krejčí

Helena studovala na Jihočeské univerzitě v Táboře, obor obchodně-podnikatelský se zaměřením na cestovní ruch. Po škole se zaměřila na ekonomiku a účetnictví a pracovala jako účetní v mezinárodní firmě ACCO Brands. Během rodičovské dovolené se specializovala na účetnictví pro neziskový sektor a začala pracovat jako účetní pro obecně prospěšnou společnost Janíček, která provozuje na Táborsku waldorfskou základní a mateřskou školu. V roce 2011 začala spravovat účetnictví i spolku Pacienti IBD, kterému se stále věnuje. Po skončení rodičovské dovolené pracovala 6 let jako účetní v obci Sezimovo Ústí a poté přešla na Základní školu a Mateřskou školu Sezimovo Ústí na pozici ekonom-účetní, kde působí dodnes. Mezi její zájmy patří rodina, čtení, cestování, zdravá výživa, kondiční plavání a jóga.