Datum akce: 01/07/2024 - Pondělí - 17/09/2024 - Úterý - 0:00

Poprvé jsem pro vás připravili letní fotosoutěž už v roce 2013. Až do roku 2019 se pak nazývala Nebojme se s IBD cestovat. Rok 2019 a následující léto 2020 hodně věcí ohledně cestování změnilo a tak soutěž od covidových let pokračuje pod názvem LÉTO S IBD.

 • O historii naší fotosoutěže, počtu fotografií i jednotlivých ročnících se více dozvíte na našem YouTube kanále ze záznamu (15 min) loňského vyhodnocení na Svatováclavské konferenci.

A i letos pro vás tuto fotosoutěž pořádáme. Tímto vyhlašujeme už  12. ročník letní fotografické soutěže LÉTO S IBD.  Opět se k nám připojí také slovenská pacientská organizace Slovak Crohn Club.

V období od 1. července do 17. září 2024 nám na email pošlete letní fotografii ze své dovolené, cestování nebo třeba jen relaxace! Ukažte, že i přes své zdravotní problémy si léto užíváte! A vyhrajte krásné ceny! Soutěžní fotografie následně umístíme na našem facebookovém profilu a prosdílíme do IG a FB stories.

Pravidla soutěže a podrobnější informace:

Pacientská organizace Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 15, 120 00, Praha 2, IČ: 22720936 ve spolupráci s organizací Slovak Crohn Club o.z., se sídlem Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava, SR vyhlašuje 12. ročník letní fotografické soutěže s názvem LÉTO S IBD. Fotografie zasílejte výhradně e-mailem na adresu  .

Do e-mailu uveďte:

 • své celé jméno (povinně)
 • místo, odkud fotografie pochází (povinně)
 • případně vzkaz k fotce, který chcete zveřejnit (není povinné)

Každý soutěžící může soutěžit s jednou fotografií, je však možné ji připravit jako koláž více fotek. Na fotografii musí být vyfocen soutěžící, posílat můžete i selfie fotky.

 • Termín pro doručení fotografií: do 17. září 2024, včetně.
 • Vyhodnocení fotosoutěže: 21. září 2024 v rámci Svatováclavské konference

Soutěže se mohou účastnit pacienti se střevními záněty a jejich rodiny.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem soutěžní fotografie ve smyslu autorského zákona a přihlášením do soutěže poskytuje spolku Pacienti IBD z.s. a Slovak Crohn Club o.z. neomezenou výhradní bezplatnou licenci k užívání fotografie. Spolek Pacienti IBD z.s. a Slovak Crohn Club o.z. je oprávněn fotografii využít pro svoje propagační, marketingové a reklamní účely.

Kategorie výher:

 • Budou nově předefinovány a upřesněny nejpozději do začátku soutěže, tj. do 1. 7. 2024.
Ceny pro výherce:

Budou i letos uveřejňovány v průběhu konání soutěže. Výherci se však opět můžou těšit na rekondiční pobyt od Slovak Crohn Club ve Vysokých Tatrách nebo plavby lodí pro dva od Loď Moravia a Czechie a další hodnotné výhry.

Další podmínky soutěže:

 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Pacientská organizace PACIENTI IBD z.s. si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Fotografie s nevhodným obsahem nebudou zveřejněny.
 • Pacientská organizace PACIENTI IBD z.s.  si vyhrazuje právo přidat další kategorie nebo změnit výherní ceny.
 • Ve sporných případech si pacientská organizace PACIENTI IBD z.s. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni členové výkonného výboru PACIENTI IBD z.s. a Slovak Crohn Club o.z. a jejich rodinní příslušníci považující se za osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
 • Odesláním fotografie do soutěže účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a e-mail v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a rovněž souhlasí s vystavením fotografie (bez zveřejnění jména, adresy a kontaktu) na webových stránkách, propagačních materiálech a Facebooku Pacienti IBD. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.crohn.cz/gdpr.