04/12/2019

Terapeutická skupina vznikla na základě potřeby klientů s chronickými střevními záněty, kteří se cítili se svými problémy osamocení a chtěli je sdílet s ostatními klienty. Za podpory organizace Pacienti IBD jsme terapeutickou skupinu letos na podzim založili.

Terapeutická skupina se schází od začátku října každé dva týdny v pondělí vpodvečer. Podařilo se nám vytvořit prostor, kde je bezpečné a užitečné mluvit o věcech, které jsou pro nás důležité. Tento čas jsme využívali k různým tématům, která se váží k našim životům jako partnerské vztahy, vliv nemoci na pracovní život, zvládání pracovního zatížení a stresu, jak o sebe pečovat, mít se rád a přijímat se takový, jaký jsem. Některým tématům jsme věnovali celé setkání, jiným jen část. Každý účastník si může sám určit, kolik času jeho tématu budeme věnovat a také určuje, co od dalších účastníků potřebuje. Někdy je to vyslechnutí, sdílení, jindy potřebuje informace a zkušenosti ostatních.

Skupinu navštěvovali lidé různého věku, s různým průběhem chronické nemoci a jejími zkušenostmi, což přineslo mnoho inspirace pro ty, kdo se s nemocí teprve seznamují a čerstvé pohledy pro ty, kdo s ní žijí mnoho let. Velký terapeutický efekt má sdílení, podpora skupiny a předávání zkušeností.

Terapeutická skupina se sešla zatím v rámci pěti dvouhodinových setkáních a všichni účastníci se shodli, že její pokračování je pro ně dobrou zprávou, protože její terapeutický dopad na běžný život a jeho zvládání je velký.

  • Na další sérii sezení terapeutické skupiny zveme další zájemce. Věříme, že tato setkání i pro vás budou přínosná a pomohou vám v mnoha oblastech života. Registrovat se můžete zde.

Zpracovala: Mgr. Martina Hazuková