Ulcerózní kolitida je chronický zánět sliznice tlustého střeva. Postihuje střevo v různém rozsahu od krátkých změn v konečníku až po zánět celého tlustého střeva. Typické je střídání různě dlouhých období klidu – remisí s fázemi aktivace nemoci – relapsy. Nemoc často vzniká mezi dvacátým a pětatřicátým rokem života, ale není vzácná ani ve věkové kategorii nad padesát let.

PŘÍZNAKY

Typickým příznakem ulcerózní kolitidy jsou tenesmy (časté a bolestivé nucení na stolici, při kterém někdy odchází jen krev a hlen a vyprázdnění nevede k úlevě), krvácení z konečníku a často i průjem. Také nemocní s UC mohou mít různé mimostřevní příznaky. Mezi nejčastější patří bolesti a záněty kloubů, kožní potíže, záněty očí, či postižení jater.

DIAGNOSTIKA

Také v diagnostice ulcerózní kolitidy je základem rozbor anamnézy, tedy podrobného popisu obtíží, které pacient uvádí. Suverénní diagnostickou metodu představuje koloskopie, která ukáže typický obraz zánětlivě postižené sliznice tlustého střeva. Diagnózu doplňují laboratorní vyšetření krve a stolice

LÉČBA

Základem léčby ulcerózní kolitidy jsou u pacientů s lehkou a středně těžkou formou nemoci aminosalicyláty, a to při aktivní fázi nemoci i v dlouhodobé udržovací léčbě.  U některých pacientů mají velmi dobrý efekt léky podávané lokálně do konečníku, například čípky, pěny a klysmata. Vysoce aktivní zánět vyžaduje obvykle podání kortikosteroidů a případně imunosupresiva azathioprinu. Od roku 2006 lze při vysoké aktivitě nebo neúčinnosti běžné léčby použít biologickou léčbu. Nejčastěji používanými léky této kategorie jsou infliximab a adalimumab, v posledních letech přibyl také vedolizumab. Nejnověji lze použít ustekinumab a tofacitinim, který však nepatří mezi léky biologické. Biologika jsou velmi efektivní a většinou i bezpečná, stejně jako jiné léky mohou ale mít i účinky nežádoucí. Nejčastěji jde o alergické reakce, infekce, nebo abnormálních reakce imunitního systému způsobující např. kožní či kloubní obtíže.

OPERACE

Operace je nutná u 10-15% pacientů s ulcerózní kolitidou a vždy znamená odstranění celého tlustého střeva. Důvodem k operaci je neúčinnost nebo nesnášenlivost medikamentů či riziko rozvoje nádorového onemocnění tlustého střeva. Ulcerózní kolitida postihuje pouze tlusté střevo a konečník, tudíž jeho odstranění a vytvoření vývodu vede k vyléčení pacienta. Stomie, umělý vývod ze střeva je pro řadu pacientů strašákem. Proto se ulcerózní kolitida většinou operačně řeší odstraněním tlustého střeva a ponecháním krátké oblasti svěračů, na něž se napojí tenké střevo a vytvoří se z něj náhrada konečníku – pouch.

DIETA

U pacientů s těžkým akutním zánětem je doporučována bezezbytková dieta složená z potravin, které co nejméně zatěžují střeva postižená zánětem. V období remise onemocnění, když je pacient bez příznaků, jsou doporučení a omezení ve stravování velmi individuální.