Ulcerózní kolitida je chronický zánět povrchových vrstev (sliznice) tlustého střeva, který vždy postihuje konečník a zpravidla také různě dlouhou část tlustého střeva. Jde rovněž o zánět neznámé příčiny. Existence této nemoci je známa od počátku dvacátého století.

Klinické projevy onemocnění určují tři hlavní faktory. Nejvýznamnějším je celkový rozsah zánětu, druhým intenzita zánětlivých změn a třetím doprovodná porucha funkce střeva. Jejich vzájemnou kombinací vznikají klinické obtíže, které mají u každého pacienta jinou intenzitu, byť charakter obtíže je u ulcerózní kolitidy narozdíl od Crohnovy nemoci velmi stereotypní. Nemocné trápí bolestivé nucení na stolici, krvácení z konečníku a průjmy.

Podle rozsahu zánětu se rozlišují tři tvary ulcerozní kolitidy:

Proktitida

  • zánět postihující konečník (rektum) v délce 10 až 15 cm od análního okraje
  • projevy: tenesmy (časté a bolestivé nutkání na stolici s odchodem hlenu nebo krve), stolice je formovaná či zácpovitá, obvykle bez průjmů

Ohraničený tvar ulcerózní kolitidy

  • zánět postihující konečník a různě rozsáhlou část tlustého střeva až do oblasti slezinného ohbí tračníku (někdy označován jako levostranná kolitida)
  • projevy: průjmovité stolice, tenesmy a krvácení z konečníku, někdy i hubnutí a horečky

Rozsáhlý (extenzivní) tvar – pankolitida

  • zánět postihující téměř celé tlusté střevo až celé tlusté střevo
  • projevy: velký počet průjmovitých stolic s příměsí krve a hlenu
  • komplikace: horečnaté stavy, dramatický (fulminantní) průběh nemoci, vznik toxického megakolon nebo až perforace střeva

Statistické údaje

  • nejčastější propuknutí nemoci je mezi 20. a 35. rokem věku
  • výskyt ulcerózní kolitidy v České republice je 4 – 5 pacientů na 10 000 obyvatel
  • počet nových pacientů je 1-3 noví pacienti na 100 000 obyvatel za rok

Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Odkazy na další zdroje a videa

Odkazová knihovna webu crohn.cz