Datum akce: 17/05/2024 - Pátek - 27/05/2024 - Pondělí - Celý den

19. května patří každý rok Světovému dni IBD (den Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy = idiopatických střevních zánětů, angl. zkratka IBD). K této příležitosti jsme pro vás a pro širokou veřejnost letos připravili naučnou stezku s 11 zastávkami v oblasti o délce 2-3 km v Praze, Olomouci, Plzni a Karlových Varech (podrobnosti k jednotlivým městům a stezkám naleznete dále).

Tento den si připomínáme onemocnění, která na celém světě trápí více než 10 miliónů lidí. Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou trpí v Česku téměř 60 tisíc lidí. Proto se v květnu oblékáme do fialové barvy (která symbolizuje naše onemocnění), informujeme veřejnost o idiopatických střevních zánětech, setkáváme se na společných akcích a skládáme hady z toaletních roliček. S tím nejdelším, v délce 2.4 km, jsme se v roce 2015 dokonce zapsali do České knihy rekordů.

V roce 2024 je tématem naší kampaně IBD bez hranic. Spouštíme proto webovou stránku s mapou světa, na které demonstrujeme čísla nemocných s těmito onemocnění po celém světě a hlavně v Evropě. A protože Crohnova choroba a ulcerózní kolitida neznají hranice, tak na edukačních videích s pacienty a lékaři, a obrazovém atlasu lidského těla ukazujeme, kde všude v těle se můžou jejich projevy objevit.

K tomuto tématu jsme také vydali speciální publikaci – Mimostřevní projevy u IBD, kterou šíříme zdarma mezi pacienty. V rámci světového dne si pacienti mohou také projít naučnou stezku, kterou rozvěsíme v několika regionech České republiky na veřejně přístupných místech.

IBD nezná hranice, regionální ani anatomické.

SOUTĚŽ, TAJENKA A KVÍZOVÉ OTÁZKY

Na jednotlivých zastaveních na vás čekají plakáty s informacemi o problematice IBD (obecné informace o onemocněních, o našem spolku, dietách a stravování apod.) Text obsahuje informaci se správnou odpovědí pro zodpovězení následné kvízové otázky.

Po zodpovězení otázek u jednotlivých zastávek vyluštíte tajenku, která odkazuje na heslo naší pacientské organizace Pacienti IBD, z.s.

Budeme moc rádi, pokud se na stezce vyfotíte a fotku nám pošlete! Stejně jako tajenku můžete posílat fotografie na nebo naše sociální sítě (Instagram, Facebook, LinkedIn). Nebojte se obléci něco fialového nebo mít u sebe fialový doplněk a podpořit tak barvu Světového dne.

Kartičku s vyplněnou tajenkou pošlete do 27. 5. 2024 do půlnoci na e-mail  a zapojte se do slosování o  ceny. Slosování kartiček se správně vyplněnou tajenkou proběhne 28. 5. 2024.

JEDNOTLIVÁ MĚSTA A MAPY KE STEZKÁM

PRAHA

 • místo konání: Riegerovy sady (snadno dostupné od vlaku: Hlavní nádraží, metra: Hlavní nádraží a Jiřího z Poděbrad, tram (bus): Italská, U Prdlavky, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad)
 • termín: 17. – 27. 5. 2024
 • Pozor, plakát č. 6 v tuto chvíli není na svém místě! (viz níže)
 • MAPA ZASTAVENÍ KE STAŽENÍ JE ZDE (jpg)
 • Bohužel v Praze opakovaně dochází k ničení některých plakátů stezky. Ze soboty na neděli 19. 5.  někdo zničil/utrhl tři plakáty, které jsme obratem vyměnili ze zásobní sady plakátů. Bohužel opět 21. 5. (resp. zjistili jsme to v úterý 21. 5.)  někdo zcizil/utrhl znovu plakát č. 6 (proto je do doby opravy k dispozici zde)

PLZEŇ

OLOMOUC

 • místo konání: Flora Olomouc
 • Stezka ukončena v pátek 24. 5. 2024

KARLOVY VARY

 • místo konání: v lázeňské části (trasa povede od Císařských lázní přes Poštovní dvůr k altánku Beethovena a zpět lesem k jelenovi u hotelu Richmond a končí tam u Japonské zahrady)
 • termín: 17. – 27. 5. 2024
 • MAPA ZASTAVENÍ KE STAŽENÍ JE ZDE

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENY:

Pacientská organizace Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 15, 120 00, Praha 2, IČ: 22720936 vyhlašuje soutěž k naučné IBD stezce v rámci Světového dne IBD. Tajenku s odpovědí zasílejte výhradně e-mailem na adresu  .

Termín pro doručení tajenky: do 27. května 2024 včetně.

Do e-mailu uveďte:

 • své celé jméno (povinně)
 • tajenku
 • město, kde jste stezku prošli

Každý soutěžící může zaslat jednu odpověď s tajenkou. Soutěže se mohou účastnit pacienti se střevními záněty, jejich rodiny i široká veřejnost.

O co soutěžíme?

Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží:

 1. místo: Voucher na plavbu lodí po Vltavě (2hodinová plavba s rautem pro 2 osoby) od společnosti Prahalode.cz (Aquavia), dárkový poukaz na videokurz dle vlastního výběru od Kurzyproradost.cz, tričko s logem Pacienti IBD a medvídek IBéďa
 2. místo:  Dárkový poukaz na videokurz dle vlastního výběru od Kurzyproradost.cz, možnost ročního členství pro rok 2025 a dárková taška od Pacienti IBD
 3. místo: Balíček od Pacienti IBD z. s.

SPONZOŘI STEZKY A SOUTĚŽE O CENY:

 • Eli Lilly
 • Takeda
 • Prahalode.cz – společnost Aquavia věnuje do soutěže vouchery na plavby lodí po Vltavě
 • Kurzyproradost.cz – online tvořivé, seberozvojové kurzy vč. kurzů například hry na piano, zobcovou flétnu aj.

Další podmínky soutěže a fotodokumentace v rámci naučné stezky v Praze, Plzni, Olomouci a Karlových Varech:

 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Pacientská organizace PACIENTI IBD z.s. si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Pacientská organizace PACIENTI IBD z.s.  si vyhrazuje právo změnit výherní ceny.
 • Ve sporných případech si pacientská organizace PACIENTI IBD z.s. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni členové výkonného výboru PACIENTI IBD z.s. a jejich rodinní příslušníci považující se za osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
 • V případě, že bude někdo z organizačního týmu fotografovat na některé z naučných stezek, máte právo požádat o nezveřejnění svojí fotografie na našem webu nebo sociálních sítích. Prosím, oznamte svoji žádost o nezpracování fotodokumentace s Vaší osobou fotícímu členu organizačního týmu.
 • Jinak budeme s fotografiemi ze stezky a s Vašimi údaji zaslanými v rámci soutěže o ceny nakládat následovně: V rámci soutěže udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a e-mail v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a rovněž souhlasíte s vystavením fotografie v případě vaší zdokumentované účasti na naučné stezce (bez zveřejnění jména, adresy a kontaktu) na webových stránkách, propagačních materiálech a sociálních sítích spolku Pacienti IBD, z. s. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.crohn.cz/gdpr.