Ministerstvo zdravotnictví

Pacientské organizace jednaly o e_receptech na Ministerstvu zdravotnictví

Účastníkům jednání představili zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) problematika e_receptu, který bude povinně používán od 1. ledna 2018.

Jsme členy Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví spolu s pacientskými organizacemi vytvořilo nový poradní orgán – Pacientskou radu. Členem se stal i náš zástupce Karel Dušek.

Jednání pacientských organizací s Ministerstvy a SÚKL

Dne 1. 3. 2016 se pod záštitou JUDr. Lenky Tesky Arnoštové, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, konalo jednání s pacientskými organizacemi. Tohoto jednání se zúčastnil také…

Senát zkomplikoval osud tzv. lázeňské novely

Ústavní soud ČR nálezem ze dne 25.3.2014 rozhodl, že se ke dni 31.12.2014 ruší vyhláška č. Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu…

Zrušení tzv lázeňské vyhlášky Ústavním soudem

Nedávno jsme Vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky připravuje změny v tzv. lázeňské vyhlášce. Našemu spolek se podařilo po téměř dvouletém boji dosáhnout…