11/11/2017

Ve středu 8. listopadu 2017 se pod záštitou JUDr. Lenky Tesky Arnoštové, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, konalo jednání s pacientskými organizacemi. Jednání se účastnil i zástupce spolku Pacienti IBD.

Náměstkyně ministra zdravotnictví představila přítomným zástupcům pacientských organizací fungování Pacientské rady, která byla ustanovena při Ministerstvu zdravotnictví. Členem Pacientské rady je také náš zástupce Karel Dušek, který převzal v říjnu 2017 jmenovací dekret.

Účastníkům jednání představili zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) problematika e_receptu, který bude povinně používán od 1. ledna 2018. Při předpisu léčiva lékařem budou data uložena na centrální úložiště spravované SUKLem. Pacientovi bude při předpisu léčiva vydána papírová průvodka s kódem, kterou pacient předá v lékárně, kde lékárník z centrálního úložiště vyzvedne data a vydá pacientovi předepsané léčivo. Lékař bude moci také průvodku zaslat elektronicky na mobilní telefon pacienta či jeho e-mail.
Pacientům bez těchto elektronických médií vydá lékař průvodku v papírové podobě, není tedy nezbytné, aby pacient měl k dispozici počítač či mobilní telefon. I nadále budou moc lékaři vystavovat papírové recepty. Jedná se například o recepty s modrým pruhem, recepty vystavené lékařem při návštěvě v jeho domácím prostředí, nefunkčnosti elektronického systému a další.

Systém je dimenzován na zpracování 140 milionů receptů ročně. V současné chvíli je do systému přihlášeno 4 400 zdravotnických zařízení a na centrální úložiště je zapsáno denně přibližně 20 tisíc e_receptů. Výhodou e_receptu je také to, že pacient bude mít v budoucnu možnost náhledu na jemu předepsané a vydané  e_recepty, a to po přidělení přístupového kódu, jež bude vydán na Czechpointu. Lékař bude mít náhled na e_recepty, které předepsal a informaci o převzetí léku pacientem v lékárně. Přehledy budou mít k dispozici také lékárníci a zdravotní pojišťovny. Nastavení systému splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti. Bližší informace o problematice e_receptu je možné získat na www.epreskripce.cz či .