19/07/2021

V průběhu července 2021 je spolkem Pacienti IBD z.s. osloveno dopisem celkem 4 000 praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost z celé republiky. Lékařům zašleme informaci o činnosti našeho spolku, problematice idiopatických střevních zánětů a současné léčbě těchto onemocnění. Zároveň jim bude odeslána informace o WC kartě, která umožňuje držitelům přednostní či volný vstup na řadě veřejných a neveřejných toalet. V roce 2021 jsme za tímto účelem rozšířili spolupráci s několika muzei a galeriemi zřizovanými Ministerstvem kultury České republiky. Více informací o WC kartě obdržíte na www.wckarta.cz. Vydání informačních materiálů pro lékaře spolu s jejich distribucí bylo podpořeno Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu „Pomáháme pacientům s idiopatickými střevními záněty“.

Leták_oboustranný

Letáček určený pro lékaře