27/01/2023

Psychoterapeutická skupina pro pacienty s chronickými střevními záněty v roce 2022

Od jarních měsíců do léta roku 2022 proběhl 3. běh psychoterapeutické skupiny, kdy proběhlo 10 skupinových setkání, kterých se účastnilo 10 pacientů IBD. Od května 2022 také proběhla online psychoterapeutická skupina, kdy proběhlo 6 online setkání, kterých se účastnili 4 pacienti.

Od října 2022 začal již 4. běh psychoterapeutických skupin, kterého se opět účastní 1O pacientů, skupina má 20 setkání v průběhu roku 2022 a 2023. Psychoterapeutické skupiny probíhají od roku 2019 a každoročně je o ně ze strany pacientů zájem.

V roce 2O22 začaly skupiny svá setkání po covidové pauze, kdy jsme se v individuálních konzultacích setkávali pouze on-line, ale na skupinové psychoterapii jsme se nesetkali z důvodu opatření vůbec. Období pandemie bylo pro některé velmi náročné z hlediska izolace, ale především i proto, že zdravotní služby fungovaly v jiném režimu a nejistota s tím spojená byla pro některé náročná. Asi nejvíce náročná se na pandemické situace ukázala právě izolace, která u některých zintenzivnila úzkosti a deprese. Na druhé straně se právě díky pandemickým opatřením více otevřela možnost on-line konzultací, které pacienti začali zvláště v individuálních konzultacích využívat.

Témata terapeutických skupin jsou zaměřena především na specifika života s chronickým onemocněním střev, na komplikace s tím spojené, mluvíme o druzích léčby i o životním stylu, plánování rodiny, práci, zájmech a vztazích. Skupinu navštěvovali lidé od 18 do 65 let, 90 % žen.

Od podzimu se skupina schází na adrese Národní 25, Palác Metro, Praha 1. Skupinu vede od jejího založení psychoterapeutka Mgr. Martina Hazuková ve spolupráci s pacientskou organizací Pacienti IBD, z.s.

Zpracovala Martina Hazuková, 20.1. 2022