14/01/2024

Průběh psychoterapeutické skupiny v roce 2022/2023

Skupina pro pacienty s chronickým onemocněním střev probíhá již od roku 2019. Od října 2022 do června 2023 se uskutečnilo 20 setkání. Počet účastníků je 10. Skupina je uzavřená, tzn., že během roku již nepřibíráme další zájemce.

Zaměřovali jsme se na témata úzce spojená s onemocněním i témata, která s ním souvisí spíše sekundárně. Nejčastějšími tématy jsou možnosti a zkušenosti s biologickou léčbou, operativním zákrokem, vhodný způsob stravování, únava, možnosti otěhotnění, zvládání pracovních nároků, rekce na stresovou zátěž a zvládání relapsu.

V rámci setkávání se pacienti učili využívat také relaxační a vizualizační techniky, dechové techniky a učili se rozpoznávat míru stresu, která je spouštěčem pro relaps nebo celkové zhoršení fyzického stavu. Další důležitou součástí je sdílení aktuálního stavu, inspirace dalších pacientů v řešení zdravotního stavu, výběru zdravotnického zařízení nebo lázeňské péče.

Průměrný věk pacientů ve skupině byl 30,4 let a 90 % skupiny tvořily ženy.  Od roku 2023 se skupina schází na adrese Národní 25, Palác Metro, Praha 1.  Skupinu vede od jejího založení psychoterapeutka Mgr. Martina Hazuková ve spolupráci s pacientskou organizací Pacienti IBD, z.s.

Napsala Mgr. Martina Hazuková, leden 2024