26/01/2022

Byli jsme zapsáni do oficiálního seznamu pacientských organizací Ministerstva zdravotnictví.