22/03/2017

V úterý 7. března 2017 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal seminář Novinky v gastroenterologii: Míří česká gastroenterologie do moderní Evropy? Akci pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Česá gastroenterologická společnost (ČGS ČLS JEP).

Na úvod vystoupil prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda ČGS ČLS JEP, který posluchače seznámil s historií České gastroenterologické společnosti. Zahraniční host, prof. Dr. Eduard F. Stange, hovořil na téma Biologické léčby střevních zánětů v SRN a řešil se také součastný stav biologické léčby v Česku.

S prezentací vystoupila také předsedkyně našeho spolek PhDr. Martina Pfeiferová, která se věnovala Postavení pacientské organizace v systému zdravotní péče.