11/09/2019

V úterý 10. září 2019 se uskutečnilo třetí jednání Pacientské rady v tomto roce. Členům
pacientské rady byly představeny činnosti na přípravě novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném pojištění. Změny by se měly dotknout např. poskytování zdravotní péče, institutu
výslovného přání pacienta, měla by být zakotvena povinnost sloužit pohotovostní služby
lékaři či upravení institutu koronera. Zástupci MZ ČR dále seznámili účastníky jednání
s výsledky činností jednotlivých pracovních skupin Pacientské rady. Jedná se např. o činnost
Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky, Pracovní skupiny pro inovativní léčbu či
Pracovní skupiny pro celiakii. Kategorizační komisí byly akceptovány názory členů Pracovní
skupiny pro zdravotnické prostředky k problematice úhrady zdravotnických prostředků na
poukaz. Otevřená je otázka úhrada tzv. bílého programu a předepisování zdravotnických
prostředků všeobecnými sestrami. Zástupci MZ ČR informovali přítomné o změnách
v dotačních programech MZ ČR pro rok 2020, sjednocení jednotlivých programů, vydání
nové metodiky. Příjem grantových žádostí bude probíhat do 31. 10. 2019, v průběhu měsíce
září 2019 by měly být pro žadatele zveřejněny metodické materiály a výzva těchto dotačních
programů. Další jednání Pacientské rady by se mělo uskutečnit v prosinci tohoto roku.