16/09/2022

Jednání Pacientské rady MZ ČR

15. září 2022 se konalo jednání Pacientské rady MZ ČR. Na úvod jednání byl přítomen prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Informoval přítomné o tom, že probíhají jednání nad připomínkami zaslanými zástupci Pacientské rady MZ ČR k nastavení fondu prevence zdravotních pojišťoven. Diskuse se také vedla k problematice růstu nákladů ve zdravotnictví, zvyšování cen energií a případných dopadů na hospodaření zdravotnických zařízení. Pan ministr zopakoval nezbytnost zahájení řešení otázek vznikajících na sociálně-zdravotním pomezí. Rozdělení kompetencí a nejasně nastavená pravidla dopadají na pacienty vyžadující dlouhodobou péči, zejména ve svém domácím prostředí. Předseda Pacientské rady MZ ČR požádal přítomné o zaslání připomínek k navrženým cílům a prioritám Pacientské rady MZ ČR.

Předseda Pacientské rady MZ ČR informoval přítomné o iniciativě Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vytvořit projekt na vzdělávání zdravotníků a v tomto smyslu budou pacientské organizace osloveny, jaká témata považují za důležitá a ve kterých by mělo probíhat vzdělávání. Jedná se např. o problematiku hospitalizace s akutním onemocněním a současného přístupu k chronickému onemocnění pacienta.

Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky Pacientské rady MZ ČR informovala o své činnosti. Vyjádřila znepokojení nad růstem cen zdravotnických prostředků a výše úhrad. Jednou z možností by mohlo být, např. snížení DPH na zdravotnické prostředky.

Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční v prosinci 2022.