28/12/2021

Níže zveřejňujeme prosbu studenta VŠE, který pro svůj výzkum hledá 6 pacientů s Crohnovou chorobou (3 pacienty s lehkou formou a 3  pacienty s těžkou formou).

Cílem diplomové práce je zjistit náklady na léčbu lehké a těžké formy Crohnovy nemoci včetně nákladu vznikající ve fázi remisi a relapsu a  následně analyzovat jejich rozdíly v objemu a složení. Osobní údaje pacienta budou anonymizovány a v práci nebudou uvedeny. Rozsah požadovaných údajů o nákladech je uveden v přiloženém dotazníku a náklady vznikající Vaší zdravotní pojišťovně lze zjistit např. prostřednictvím mobilní aplikace Moje VZP.

Pod pojmem remise se rozumí pacient bez klinických příznaků a pod pojmem relaps se myslí pacient s klinickými příznaky.

Co účast ve studii obnáší?

  1. Absolvování (online) rozhovoru, kde bychom společně vyplnili přiložený dotazník. V rámci rozhovoru bych Vám vysvětlil veškeré podrobnosti o dalším postupu ve studii.
  2. Zaznamenávání nákladů souvisejících s léčbou Crohnovy nemoci po dobu 3 měsíců.

Pacient dotazník vyplňovat sám nebude, ale dotazník s ním vyplním já během (online) rozhovoru přes Skype, Teams, telefon nebo osobně. Dotazník posílám proto, aby byl pacient dopředu informován, jaká data mě zajímají.

Pokud by pacient měl zájem se dotazníkové studie zapojit, nech mě prosím kontaktuje na níže uvedeném emailu nebo telefonním čísle +420 724 501 285 nebo na emailové adrese

Moc děkuji za Vaši ochotu a pomoc.

S přáním hezkého dne

Mgr. Tomáš Hric

 

Náklady na léčbu Crohnovy nemoci – Dotazník

  1. Obecná část
1.       Věk
2.       Pohlaví
3.       Jaké je Vaše zaměstnání? V případě, že jste aktuálně nezaměstnaný/á, jaké bylo Vaše předchozí poslední zaměstnání?
4.       Bydliště (kraj, příp. obec)
5.       V jakém roce Vám byla diagnostikována Crohnova nemoc?
6.       Jaká forma Crohnovy nemoci Vám byla diagnostikována (lehká / těžká)?
7.       Máte stejnou formu Crohnovy nemoci v současné době jako v době, když Vám byla diagnostikována?
8.       Nacházíte se nyní ve fázi relapsu nebo remise? Jak dlouho jste v této fázi?
9.       U jaké pojišťovny jste registrován/a?

 

 

 

  1. Přímé náklady přímo související s poskytováním zdravotní péče
Na straně pacienta Relaps Remise
1.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje na léčivé přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění (např. vitaminy, minerály apod.)?
2.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje na doplatky za léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění?
3.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje na alternativní medicínu?
4.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje na doplňky stravy?
5.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje za služby výživového poradce?
6.       Jaké jsou Vaše průměrné roční výdaje za lázeňské služby?
7.       Jaké jsou Vaše další průměrné měsíční výdaje vzniklé v souvislosti s léčbou Crohnovy nemoci přímo související s poskytováním zdravotní péče?
Na straně zdravotní pojišťovny Relaps Remise
1.       Jaké jsou náklady na endoskopické vyšetření za poslední rok?
2.       Jaké jsou náklady na ultrazvukové vyšetření za poslední rok?
3.       Jaké jsou náklady na vyšetření krve za poslední rok?
4.       Jaké jsou náklady na vyšetření stolice za poslední rok?
5.       Jaké jsou náklady na rentgenové vyšetření za poslední rok?
6.       Jaké jsou náklady na vyšetření MR za poslední rok?
7.       Jaké další náklady vznikly zdravotní pojišťovně za poslední rok, které souvisejí s léčbou Crohnovy nemoci?

 

 

  1. Přímé náklady nepřímo související s poskytováním zdravotní péče
Na straně pacienta Relaps Remise
1.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční náklady vynaložené na dopravu do zdravotnického zařízení?
2.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje za psychologickou nebo jinou odbornou pomoc?
3.       Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje za služby pro péči o domácnost?
4.       Jaké jsou Vaše další průměrné měsíční výdaje vzniklé v souvislosti s léčbou Crohnovy nemoci nepřímo související s poskytováním zdravotní péče?

 

 

 

  1. Nepřímé náklady
Na straně pacienta Relaps Remise
1.       Má Crohnova nemoc vliv na výši Vašeho příjmu ze zaměstnání? Pokud ano, o kolik se Váš příjem ze zaměstnání změnil?
2.       Přišel/la jste (částečně) o jiný zdroj příjmu než ze zaměstnání v důsledku onemocnění Crohnovou nemocí? Pokud ano, o jaký příjem šlo a o kolik se Váš příjem změnil?
3.       Má Crohnova nemoc vliv na výši příjmu Vašeho blízkého? Pokud ano, o kolik se Váš příjem ze zaměstnání změnil?