22/03/2017

Ve středu 15. března 2017 se zástupce naší organizace účastnil Pacientské rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Se zástupci dalších pacientských organizací diskutoval nejenom o problematice poskytování biologické léčby pacientům.

Biologická léčba využívá imunitu organismu a její zeslabení nebo zesílení k léčbě nemocí. Největší překážkou jejího rozšíření mezi pacienty jsou vysoké ceny dnes dostupných preparátů. Významným aspektem léčby je, že účinek nastupuje rychle, a to během několika desítek hodin. Biologická léčba je určena zejména pacientům, kteří nereagují na léčbu kortikoidy a imunosupresivy, mají komplexní perianální píštěle či např. prokazují nepříznivý průběh onemocnění.

Náš zástupce se zajímal především o možnosti biologické léčby a její úhrady pro pacienty s idiopatickými střevními záněty. Léčiva jako Stelara či Entyvio podávána při progresi onemocnění jsou schvalována zdravotními pojišťovnami na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Na náš dotaz ohledně úhrady těchto léčiv pacientům MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, odpověděl, že v současné chvíli musí být stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro tyto preparáty ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jiný postup než schválení dle výše zmíněného § 16 v rámci správního řízení není bohužel možný.

Zdravotnická zařízení poskytující biologickou léčbu pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou se mnohdy setkávají s velkou administrativní zátěží, které jsou také vystavení revizní lékaři zdravotních pojišťoven, jež musí žádosti o biologickou léčbu schvalovat. Snahou všech subjektů zapojených do léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty by mělo být to, aby byly moderní preparáty biologické léčby zahrnuty mezi standardně hrazená léčiva ze zdravotního pojištění tak, aby zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny nebyly zatíženy schvalovacím procesem poskytnutí preparátu.