15/12/2020

Pro pacienty IBD centra Klinického centra ISCARE přichází možnost Virtuální IBD Kliniky, která využívá moderních informačních technologií přístupu k lékařské péči. Nyní, v době, kdy je Vaše zdraví přednější snad více než kdykoliv jindy, věříme, že bude vítanou změnou a krokem kupředu. Také bychom rádi zefektivnili administrativní výkony a ušetřili jak Váš čas, tak i čas pracovníků klinického centra ISCARE.

Virtuální kliniku naleznete na webových stránkách: https://ibd-konzultace.cz/

Zde můžete požádat o:

  • E-recept
  • E-žádanku k doplňujícímu vyšetření
  • Objednání k endoskopickému či sonografickému výkonu
  • Objednání do ordinace ošetřujícího lékaře
  • Zaslání výsledků pro praktického/odborného lékaře
  • Požádat o radu lékaře
  • Požádat o radu IBD sestry/stomické sestry/Nutričního terapeuta
  • Spojit se s lékařem prostřednictvím videokonference
  • Akutní konzultace s lékařem

Toto vše najdete na jednom uceleném místě, o zbytek se již postarají zaměstnanci Virtuální IBD kliniky. Pro vstup do Virtuální kliniky budete potřebovat přihlašovací údaje, o které je možno zažádat na recepci při Vaší další návštěvě.

Pro více informací můžete kontaktovat manažerku Virtuální IBD kliniky Bc. Janu Horutovou;