01/12/2020

Připravili jsme pro Vás záznam webináře na téma IBD u dětí a mladistvých.

Lékaři z FN v Motole přednášeli na tato témata:

Novinky v léčbě IBD – doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Role výživy a režimových opatření v léčbě IBD – doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

Infekční komplikace a očkování u pacientů s IBD – MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

Přejeme příjemný poslech!