10/06/2024

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 jsme uskutečnili další z menších seminářů u nás v pražské kanceláři.

Přednášeli lékaři z pražské FN v Motole na níže uvedená témata. Současně se pacienti a rodiče malých pacientů mohli po skončení semináře s lékaři individuálně poradit.

Novinky v léčbě IBD – prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Role výživy a režimových opatření v léčbě IBD – doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

Infekční komplikace a očkování u pacientů s IBD – MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

Tento seminář byl pro pacienty zdarma a každý rok bývá plně obsazen. Nejinak tomu bylo i letos. Jsme rádi, že této možnosti pacienti využívají a budeme se snažit jej opět zařadit i v příštím roce.