30/05/2018

Od pátku  25. května 2018 se v rumunské Bukurešti setkali delegáti evropské asociace European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA). Jednání se účastnili zástupci IBD pacientských organizací z celé Evropy i světa. Své zastoupení měla i Česká republika. 

V rámci valného shromáždění byla schválena Výroční zpráva za rok 2017, schválen byl rozpočet na rok 2018 a plán činnosti na rok 2018, proběhlo hlasování o přistoupení Litvy. Delegátům byli představení noví zájemci o členství, např. Brazílie či Kazachstán. Dosavadnímu předsedovi EFCCA Martinu Kojinkovi vypršel dvouletý mandát a již nekandidoval na post předsedy. Účastníci shromáždění zvolili na další dva roky předsedu Salva Leone, který je předsedou pacientské organizace v Itálii a aktivně se podílí na činnosti EFCCA. 

Součástí dvoudenního jednání bylo také sympozim, kde byly delegátům přestaveny zajímavé informace jako např. studie výskytu onemocnění IBD ve Slovinsku, v Izraeli realizovaný výzkum na problematiky stresové poruchy z důvodu onemocnění IBD, poznatky italských kolegů zaměřené na náklady spojené s léčbou IBD onemocnění. Důležitou se stává také např.  problematika očkování osob s IBD onemocněním, což dokázal výzkum realizovaný v Řecku. Polská strana se zaměřila na problematiku kvality života pacientů, kteří při léčbě IBD podstupují léčbu intravenozní či jsou jim podávány léky orálním způsobem. 

V rámci jednání prezentovali zástupci spolku Pacienti IBD z.s. také práci spolku v uplynulém roce, zpracován a předán byl také „Activity Report“ pro delegáty za toto období. Manažerka komunikace spolku Pacienti IBD Lucie Laštíková navíc jakožto lídr evropské skupiny mladých EFCCA YG odprezentovala aktivity realizované v roce 2017.

Poděkování patří všem organizátorům EFCCA a také předsedkyni pacientské organizace ASPIIR v Rumunsku, která se významně podílela na přípravě akce pro delegáty. Účast českých delegátů byla umožněna díky podpoře Úřadu vlády ČR v rámci projektu Rozvoj spolupráce s EFCCA. Spolku Pacienti IBD z.s. je ctí, že shromáždění delegátů EFCCA se bude konat v roce 2019 v Praze a přípravy na jeho konání již nyní začínají.