28/04/2024

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 jsme uskutečnili již třetí ročník pacientské IBD konference v Plzni.

Konferenci zahájila Ing. Martina Flekalová, která informovala přítomné o aktivitách našeho spolku Pacienti IBD. Po ní vystoupila MUDr. Eva Janská, která představila novinky v léčbě IBD. O mimostřevních projevech IBD hovořila MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D., po ní následovala přednáška MUDr. Jaroslava Vobořila, který se věnoval novinkám v lázeňské léčebně-rehabilitační péči pro pacienty s IBD. Konferenci zakončila Ing. Veronika Hanzlíková, která přednášela o potravinových doplňcích při IBD.

Konferenci navštívilo přes 40 posluchačů. Vzhledem k velkému zájmu věříme, že v roce 2025 uskutečníme již čtvrtý ročník.