24/05/2024

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 jsme uskutečnili již třináctý ročník pacientské IBD konference v Hradci Králové.

Konferenci zahájil MUDr. Jan Melek, který přítomné informoval o problematice IBD u dětí a adolescentů. Další přednášky se ujal MUDr. Tomáš Douda, Ph.D., který  posluchače informoval o přípravě pacientů s IBD k operaci. S novinkami v chirurgické léčbě pacientů s IBD nás seznámil MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D. Po něm Mgr. Veronika Knoblochová představila aktivity našeho spolku Pacienti IBD. Závěrečného shrnutí se ujal MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.

Konferenci navštívilo 46 posluchačů. Vzhledem k velkému zájmu věříme, že v roce 2025 uskutečníme již čtrnáctý ročník.