09/06/2022

Ve středu 25.5.2022 jsme uskutečnili již 11. ročník pacientské konference v Hradci Králové.

Tématem letošního setkání byly mimostřevní projevy IBD.  Zahájení se ujal MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D., který na úvod konference poděkoval za dlouholetou spolupráci paní Olince Tabakovové.  Ta k letošnímu roku ukončila spolupráci s organizací Pacienti IBD. Tímto jí přejeme do dalších let hodně zdraví a úspěchů v osobním životě.

Odborný program zahájila prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO, která seznámila účastníky s problematikou mimostřevních projevů IBD v oblasti očí. Následovala přednáška doc. MUDr. Karla Ettlera, CSc, se věnoval kožním projevům IBD. Závěr odborného programu patřil přednášce doc. MUDr. Tomáše Soukupova, Ph.D., zaměřující se na kloubní projevy IBD. Poté vystoupila Mgr. Veronika Knoblochová, která informovala o aktivitách a novinkách organizace Pacienti IBD v uplynulém roce.

Po vynucené dvouleté pauze byla kapacita konference naplněna již několik týdnů před pořádáním akce. Velký zájem z řad pacientů nás potěšil a doufáme, že se brzy uvidíme na dalším setkání.