30/05/2017

Každoroční setkání evropských pacientských organizací se letos uskutečnilo ve Varšavě. Zástupci z více než 20 zemí, včetně České republiky, se potkali od pátku 26. května 2017 na výročním setkání valné hromady evropské asociace The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations.

Ani my jsme tam nechyběli! Až do neděle jsme navazovali kontakty s dalšími evropskými i světovými organizace a zjišťovali, co pro pacienty dělají v jiných státech. V rámci workshopu jsme se dozvěděli, kde všude funguje WC karta a kde můžete v Evropě vyhledávat toalety podle WC kompasu. S tímto tématem má naše organizace bohaté zkušenosti. Projekty WC karta a WC kompas v České republice fungují již několik let a je o ně velký zájem. Dosud jsme vydali  950 WC karet.

Účast českých delegátů byla umožněna díky podpoře Úřadu vlády ČR v rámci projektu Rozvoj spolupráce s The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations.