06/05/2019

Od 3. května 2019 se ve slovenských Trenčianských Teplicích konalo třídenní Valné shromáždění spolu s Edukačním střetnutím Slovak Crohn Clubu. Zástupci spolku Pacienti IBD z.s. byli pozváni na tuto akci.

Předsedkyní Slovak Crohn Club se na následující funkční období stala Bc. Veronika Ivančíková, které blahopřejeme. Účast na víkendovém jednání je začátkem pro naši užší spolupráci.

Účastníci měli možnost účastnit se přednášek významných odborníků v oblasti idiopatických střevních zánětů. Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. s velkým zájmem účastníků hovořil o nových trendech medikamentózní léčby idiopatických střevních zánětů. Přednášeli také slovenští odborníci na danou oblast – např. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, Ph.D., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, Ph.D., MHA či MUDr. Marián Kaščák, Ph.D.

Přítomní se zájmem sledovali všechny přednášky a účastnili se také aktivně diskuse s přednášejícím – dotazovali se na problematiku kožních problémů při onemocnění IBD, aplikace nových léčiv v domácím prostředí či ve specializovaném centru apod. Slovenští pacienti, kteří se akce účastnili, si odnesli řadu nových poznatků a byli s akcí velmi spokojeni. Slovenským kolegům děkujeme za pozvání  a těšíme se na spolupráci se Slovak Crohn Clubem.

Vzájemná spolupráce mezi Čechy a Slováky je možná díky projektu: Rozvoj spolupráce s EFCCA podpořeným Úřadem vlády ČR.