22/10/2018

Od 20. října 2018 se v belgickém Bruselu konal Patient Advocates’ Seminar. Semináře se zúčastnil také zástupce spolku Pacienti IBD z.s. Na seminář bylo vybráno 30 účastníků z evropských zemí, z každé země se účastnil jeden zástupce. Akce byla pořádána European Patients forum. 

Akce byla zaměřena na prosazování práv pacientů a zájmů pacientských organizací. Účastníci byli rozdělení do několika skupin a v rámci své skupiny vytvářeli strategii pro fiktivní pacientskou organizací působící ve více evropských zemí. Složení týmu bylo velmi pestré, napříč celým pacientským spektrem – zástupce IBD, zástupce onkologických onemocnění, revmatických onemocnění apod. Ti všichni přinášeli své poznatky do tvorby své strategie. 

V neděli 21. října 2018 byly vytvořené strategie komunikovány a představeny ostatním týmům účastníků. Jednoznačně vyplynulo, že nejdůležitější pro naši činnost jsou zkušenosti pacientů spolu s příklady dobré praxe. Zajímavým poznatkem je také to, že na většině lidí s nějakým zdravotním omezením není toto na první pohled patrné. Pacientské organizace zastupují i tyto pacienty, kteří nejsou na první pohled vidět. Je však nezbytné pomáhat s přístupem ke zdravotní péči, naším zapojením do pracovního života apod. 

Přestože byla komunikačním jazykem angličtina, účastníci si aktivně vyměňovali své názory,  poznatky a příklady dobré praxe. Na závěr poděkovali European Patients forum za tuto aktivitu, která byla zorganizována.