10/06/2024

SUBTOTÁLNÍ KOLEKTOMIE – chirurgické odstranění tlustého střeva s plánem vytvoření J-pouche
z tenkého střeva u pacientky s ulcerózní kolitidou.

O své operaci pro vás natočila video Lenka Slabá – naše manažerka vzdělávacích projektů.

Dozvíte se v něm:

✅jaké byly její důvody indikace k operaci,
✅jak probíhala předoperační a pooperační péče a režim,
✅popsala zmiňovanou operaci i plány dalších operací,
✅zodpověděla otázky ohledně nově vytvořené stomie,
✅představila druhy stomických pomůcek,
✅natočila pro Vás také postup výměny stomického sáčku,
✅věnovala se dietám a stravování po operaci a se stomií,
✅popsala, jak probíhalo její zotavování a jak se cítí více než rok po operaci.
Doufáme, že video pomůže zodpovědět všechny otázky pacientům, kteří jsou indikováni k této operaci.