14/09/2020

V pražské Fakultní nemocnici v Motole  se uskutečnila první setkání skupinového terapeutického programu pro dětské a dospívající pacienty s IBD od 11 do 18 let.

Skupinu vede Mgr. Klára Benešová – Psycholog ve zdravotnictví, v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie. Dokončuje psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii pro děti a dospívající. V rámci své práce na Pediatrické klinice FNM se stará mimo jiné i o pacienty s IBD.

Celý program je zdarma, skládá se ze 7 setkání, která na sebe navazují (skupina je uzavřená, není možné se připojit v průběhu) a probíhá bez přítomnosti rodičů. Pacienti zde naleznou prostor pro sdílení, podpoří zvládání náročných situací, zaměří se na vnitřní i vnější zdroje opory, na práci se stresem a úzkostí. Pracovat budou s technikami skupinové psychoterapie, mindfulness, práce s tělem, s projektivními metodami, s relaxací a imaginací a prvky arteterapie.