Pro snadnější pochopení procesů, které se dějí u pacienta se zánětlivým onemocněním střev, je důležité rozumět procesu trávení. Proč a jaký zmatek vyvolá IBD? Stručně shrneme: 

Zdravý proces trávení 

Naše tělo během trávení přeměňuje makro a mikro živiny, které vstoupily do našeho těla společně v potravě a během trávení se proměňují, na konečnou energii. Trávení konzumovaných potravin začíná již v dutině ústní za účasti chrupu a enzymů, obsažených ve slinách. Potrava, přeměněná na kaši, prochází jícnem do žaludku, kde se setká s kyselou žaludeční šťávou. Díky jejímu působení a mechanickému rozmělnění natrávená potrava postupuje pomalu a po malých dávkách žaludečním výstupním otvorem (pylorus) do tenkého střeva. 

Tenké střevo má tři části: duodenum, jejunum a ileum. V duodenu se natrávená kaše smísí s trávicími šťávami, produkovanými pankreasem a žlučníkem, což ji pomůže rozložit se do živin. Během dalšího prostupu střevními trakty jsou prostřednictvím jejich sliznice všechny důležité živiny absorbovány, přiváděny do krve a jejím řečištěm rozvedeny a dodány do všech tělesných orgánů. Je dobré vědět, že vitamín B12, žlučové kyseliny a další důležité živiny se absorbují také z ilea. Tenké střevo ústí do tlustého střeva, kde trávená strava postupuje dále pohybem střevních stěn.

Tlusté střevo ústí do konečníku (rectum) a skládá se z několika úseků. Po procesu vstřebávání jsou ze strávené potravy absorbované minerály a voda, obsah zhoustne a formuje se do exkrementu/stolice, který je uložen v rektu, dokud jej tělo nevyloučí otevřením rektálního prstence-anusu.

Jak je tento proces pozměněn nástupem zánětlivého onemocnění střev?

IBD zasahuje do procesu trávení v jedné z jeho nejdůležitějších částí, při absorpci živin, protože zánícené, zvředovatělé střevo není schopno vůbec, nebo jen omezeně, této své základní funkce. 

Klíčové části trávení probíhají v tenkém střevě a Crohnova nemoc často postihuje některou část tenkého střeva. Kvůli chronickému zánětu není střevo schopno kompletně zpracovávat živiny, které dosáhnou této části trávicího traktu. Důsledkem je neschopnost zpracovat důležité látky pro organizmus (jako je vitamin B12), trávicí enzymy (jako je laktosa, rozkládající mléčný cukr), ani esenciální mikro- a makro-živiny nejsou absorbovány ve správném rozsahu. To všechno vede k tomu, že pacienti s Crohnovou chorobou trpí nechutenstvím a často jsou podvyživení, nebo se potýkají s nedostatkem vitamínů, což může vést k chudokrevnosti a dalším komplikacím. U více než 40 % lidí s Crohnovou nemocí je zaznamenán nedostatek vitamínu B12. To vysvětluje celoživotní potřebu podávání vitamínových doplňků. Další problémy vyvolává skutečnost, že pro nedostatečnou, váznoucí absorpci, se do tlustého střeva dostávají takové živiny, které jsou příčinou poruchy absorbce vody. To je opět častým důvodem průjmů,které jsou součástí této nemoci. 

Ulcerózní kolitida se zánětem tlustého střeva postihuje výlučně poslední úseky trávení, kde může bránit zadržování vody a absorpci minerálů. Při této nemoci postupují živiny z tenkého střeva do tlustého střeva ve stavu, odpovídajícímu zdravé funkci zažívání. Proto se u pacientů s kolitidou zřídka kdy vyskytuje podvýživa. Kvůli špatnému fungování tlustého střeva však absorpce vody není úplná, takže exkrementy se nemohou dostatečně zahustit. To je hlavní příčinou pravidelných průjmových potíží. Závažnost průjmů je přímo úměrná stupni zánětu tlustého střeva a může být i ohrožující. Při akutní atace vzplanutí ulcerózní kolitidy je cílem odlehčení tlustého střeva, takže pro zmírnění projevů nemoci je významná dostatečná výživa. 

Materiál korigoval Dr. Eszter Schäfer. gastroenterolog, MH zdravotní centrum, oddělení gastroenterologie