05/11/2019
Od 9. října se v Curychu konalo setkání zástupců pacientských organizací pacientů s chronickými střevními záněty, setkání bylo organizováno farmaceutickou firmou Roche, která v současné době vyvíjí další typy biologické léčby zaměřené na Crohnovu chorobu a Ulcerózní kolitidu. Sešli se zde zástupci pacientských organizací z celého světa, od USA až po Austrálii, včetně zástupce spolku Pacienti IBD z.s. Z firmy Roche se tohoto setkání účastnili specialisté na vztah s pacienty, vědečtí pracovníci a doktoři. Setkání se také účastnil předseda EFCCA Salvatore Leone.
 
Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení možnosti zapojení pacientských organizací do vývoje nových typů biologické léčby, hledání způsobů jakým by mohly tyto organizace přispět k vývoji a této léčby a jejímu uvedení na trh. Na setkání byla probírána cesta pacientů s chronickými střevními záněty od první diagnózy a léčbu běžnými léky, přes potencionální chirurgické zákroky až po první zkušenost s biologickou léčbou. Zde byly vidět rozdílné přístupy různých zdravotních systémů jednotlivých zemí k léčbě a dostupnosti biologické léčby. Ze setkání bylo jasné že dostupnost zvláště nejnovějších typů biologické léčby není univerzální, mezi jednotlivými zeměmi jsou zde velké rozdíly. I přes nedostatky českého zdravotnictví můžeme být rádi že přístup k biologické léčbě je u nás v porovnání s některými (i Evropskými) zeměmi dobrý.
Zástupci pacientských organizací se na tomto setkání shodli, že přistup k moderní biologické léčbě je pro pacienty klíčový, a umožňuje jim vést plnohodnotný život. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu lidí trpících chronickými střevními záněty je kontinuální rozvoj moderních způsobů léčby (včetně biologické) nutný. Zástupci jak pacientských organizací tak i firmy Roche se shodli na dalším pokračování vzájemné spolupráce která by měla přispět k tomuto rozvoji.