15/08/2020

V sobotu 8. srpna  2020 se konalo setkání Youth EFCCA meeting při European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (www.efcca.org). Setkání bylo v tomto roce výjimečné, proběhlo v rámci telekonferenci a to z důvodu  COVID 19. Účastníci byli přítomni na jednání ve svých domovských zemích a tím nemohlo být ohroženo jejich zdraví z důvodu probíhající pandemie ve světě. Účastníky nebyl hrazen vstupní poplatek za jejich účast a to právě z důvodu, že akce probíhala elektronickou formou.

V rámci Youth EFCCA meeting byli všichni účastníci informování o činností platformy Youth Group EFCCA, důležitosti zapojení mladých pacientů do participačních procesů v rámci EFCCA apod. Účastníci setkání byli přehledně informováni o činnosti EFCCA od jejich posledního setkání. Účastníci jednání zvolili zástupce do Youth EFCCA Bord.

Program obsahoval řadu informací obsažených v jednotlivých přednáškách, na které mohli účastnici interaktivně reagovat. Zajímavá byla informace z ankety mezi pacienty s idiopatickými střevními záněty, jak ovlivňuje jejich život současná situace ohledně COVID 19. Bylo konstatováno, že např. 57 % oslovených respondentů pociťuje sociální odloučení, ale také např. to, že 75 % oslovených pociťovalo obavu z návštěvy zdravotnického zařízení z možné nákazy COVID 19. Účastníky zaujala také přednáška k projektu IBriDge zaměřeného na komunikační strategie propojení o dětské a dospělé pacienty s idiopatickými střevními záněty. Představeny byly i další informaci ke vzdělávacím aktivitám pro mladé pacienty. Velkým přínosem byla interaktivní participace jednotlivých účastníků.

Poděkování patří všem organizátorům Youth EFCCA meeting. Účast byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s EFCCA” podpořeného v roce 2020 Úřadem vlády České republiky. Jednání prostřednictvím telekonference proběhlo bez větších technických problémů a byla to pro nás nová zkušennost s využitím moderních komunikačních technologií v mezinárodním kontextu.