20/02/2017

V úterý 21.února 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo pracovní jednání pacientských organizací k problematice nastavení webového portálu pacientských organizací. Ten by se měl stát informačním a servisním nástrojem pro pacientské organizace i jednotlivé pacienty. Portál by měl sloužit potřebám pacientských organizací, ale také těm, kteří mají zájem získat informace o pacientských organizacích.

Webový portál by měl obsahovat seznam pacientských organizací se základními informacemi včetně odkazu na webové stránky organizace, přehledný popis systému zdravotní péče v Česku, seznam projednávané legislativy (vztahující se a ovlivňující pacientský segment) v různých fázích legislativního procesu, diskusní fórum pacientských organizací, odkazy na vzdělávací akce určené pro pacientské organizace apod. Na přání zástupců pacientských organizací bude také vytvořena složka dotačního financování, aby byly pacientským organizacím dostupnější tyto informace.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR také připomněli existenci emailové adresy: , kam mohou být zasílány náměty na další jednání.