13/04/2022

V úterý 31. 3. 2022 se konal seminář k problematice personalizace léčby pacientů s onemocněním IBD. Seminář byl organizován European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (www.efcca.org) ve spolupráci s polskou pacientskou organizací J-elita, která podporuje pacienty s IBD v Polsku. Jednání se konalo online a zástupce spolku Pacienti IBD z.s. přednesl také informaci o situaci v této oblasti v České republice. 

Čeští pacienti vnímají pojem personalizovaná terapie zejména ve vztahu k léčbě onkologických onemocnění. Tuto skutečnost je ale akcentována i při léčbě IBD a bude to také budoucnost v léčbě IBD onemocnění. Každý pacient je jiný, žije v jiném prostředí, má jiná přidružená onemocnění – toto vše vstupuje do rozhodnutí o algoritmu léčby pacienta. Významnou roli dnes sehrává biologická léčba, která se v dnešní době jeví jako velmi efektivní. Snahou je zejména udržet dlouhodobou účinnost této léčby a minimálně zatěžovat pacienta časem, který musí trávit při podání biologické léčby, hledání možností aplikovat podání léku v domácím prostředí pacientem apod. Bylo také konstatováno, že pro léčbu je důležité psychologické nastavení pacienta, s tím související přijetí nemoci, snaha ovlivnit průběh nemoci, spolupráce při léčbě apod. Psychologické aspekty budou zcela jistě zaujímat důležitou roli při personalizaci léčby onemocnění IBD. 

Účastníci semináře také hovořili o dostupnosti zdravotní péče v centrech IBD. V České republice byla IBD centra v provozu i během pandemie Covid19. Aplikace biologické léčby pacientům s IBD probíhala bez významného omezení. Samozřejmě omezením bylo nařízení izolací a karantén z důvodu onemocnění Covid19 či kontaktu s nemocným.