24/05/2022

Zapojíte se, prosím, do průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem, který se týká diskriminace pacientů s chronickým onemocněním?

Zúčastnit se může každý obyvatel ČR, který trpí závažným chronickým onemocněním, nebo toto onemocnění v minulosti prodělal. Obzvláště ceněné jsou odpovědi pacientů, u nichž se chronické onemocnění objevilo v dětství, nebo mladém produktivním věku (do 40 let). Odkaz na dotazník je v příspěvku níže.

Informace k průzkumu naleznete na facebookových stránkách zde: https://www.facebook.com/med.muni.cz/photos/a.2111056948915551/5356694927685054

Samotný dotazník je možné vyplnit zde: www.muni.cz/go/pravapacientu

Děkujeme ❤️