06/12/2023

Ve středu 6. prosince 2023 se konalo 30. jednání Pacientské rady MZ ČR. Zástupci MZ ČR představili účastníkům navrhované změny právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Jedná se zejména o navrhované změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se např. o zvýšení objemu finančních prostředků do fondu prevence zdravotních pojišťoven, aktivní zapojení pacienta do fondu prevence zdravotních pojišťoven, zjednodušení možnosti čerpání přeshraniční zdravotní péče, kdy je dnes v příhraničních regionech České republiky zdravotní péče obtížně dostupná. Zdravotní pojišťovny by měly
mít možnost podpory rezidenčních míst pro lékaře aj. K tématu probíhala diskuse k dostupnosti, resp. nedostupnosti zdravotní péče – např. stomatologická péče, onkologická péče apod.

MZ ČR se v současné době zabývá reálnou dostupností léčiv. V současnosti je před schválením novela zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech, kdy např. budou muset být denně hlášeny skladové zásoby léčiv v případě jejich zhoršené dostupnosti. Tímto by měl být zvýšen komfort pacienta v případě, že dané léčivo bude na trhu obtížně dostupné. Pacienti se s tím např. setkávali v minulých měsících při obtížné dostupnosti některých antibiotik. Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční 9. ledna 2024, kde proběhne také zhodnocení činnosti Pacientské rady MZ ČR za rok 2023.