30/05/2019

Projekt IBD Sestra v akci je určen pro všechny pacienty s idiopatickými střevními záněty (Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida), ale také pro jejich rodinné příslušníky či veřejnost. Tedy pro každého, kdo má zájem se o idiopatických střevních zánětech více dozvědět.

Cílem projektu je prostřednictvím odborné IBD sestry, která je zároveň i pacientkou s IBD, poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit situace a problémy, které nastaly díky diagnóze IBD.

Na telefonní lince v době, kdy již nejsou ambulantní hodiny na odborných centrech, odpovídá na dotazy tazatelů sestra, která na centru běžně pracuje.
Máte zájem se o IBD dozvědět víc? Navštivte www.crohn.cz . I s IBD se dá totiž žít aktivně!

Konzultace s odbornou sestrou nenahrazují pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. V případě dotazů na projekt se informujte u svého lékaře v odborném IBD centru.

 

Pacienti IBD z.s., IČ: 22720936, se sídlem Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „spolek“) není provozovatelem ani poskytovatelem služby IBD sestra v akci (dále jen „služby“). Spolek své členy, pacienty a další osoby pouze informujte o této službě. Jedná se o alternativní zdroje informací a nemohou nahradit přímý kontakt s odborníky – lékaři nebo právníky. Spolek nenese odpovědnost za škody (újmy) na zdraví či majetku uživatele služby či třetích osob ani za jiné škody vyplývajících z použití služby.