07/09/2020

První žářijový víkend (4. – 6. 9. 2020) patřil mezinárodnímu vzdělávání. V Horním Smokovci se se konalo Edukační setkání pacientské organizace Slovak Crohn Club. Na tuto akci, která se konala ve Vysokých Tatrách, byli pozváni také zástupci našeho spolku. Tyto tři dny jsou určeny pro setkání pacientů s idiopatickými střevními záněty z celého Slovenska. Hlavním dnem tohoto víkendu byla sobota 5. 9. 2020, kdy byla pro účastníky setkání připravena řada přednášek k problematice onemocnění a života s ním.

Účastníky tohoto setkání pozdravil všechny účastníky Salvo Leone, prezident European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations, který přijal pozvání slovenských pořadatelů na tuto akci a všem představil činnosti organizacace EFCCA. Následně došlo k představení činnnosti Slovak Crohn Clubu v roce 2020, shrnutí realizovaných aktivit pro slovenské pacienty. Svými přednáškami se setkání účastnili významné lékařské kapacity ze Slovenska – Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, MUDr. Anna Krajčovičová či PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., Msc a další.

Účastníci se dozvěděli mnoho zajímavého o nových možnostech léčby idiopatických střevních zánětů, přístupu k této léčbě na Slovensku, dietních doporučeních pro pacienty či psychologických aspektech tohoto onemocnění. Z přednášky prof. MUDr. Tibora Hlavatého si účastníci mimo jiné odnášeli informaci, že na základě dosavadních zkušeností nejsou pacienti s IBD náchylnější k onemocnění COVID či by u nich měla tato nemoc těžší průběh než u ostatní populace. Výše uvedení také přítomným pacientům zodpověděli jejich dotazy na postup v léčbě konkrétních případů, podali informaci o dostupných centrech IBD na Slovensku apod.

Své příspěvky přednesli také zástupci spolku Pacienti IBD z.s. Činnosti spolku Pacienti IBD představila Mgr. Lucie Laštíková, která zhodnotila spolupráci se Slovak Crohn Clubem a informovala slovenské pacienty o aktivitách, které i pro ně děláme . Zástupcem Pacienti IBD z.s. byl také přednesen příspěvek na téma IBD a zahraniční pacient, kdy tato problematika díky volnému pohybu osob v evropském prostoru a aplikaci evropských koordinačních nařízení nabývá na významu. Zvláště aktuální je ve vztahu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou z důvodu nízké jazykové bariéry a historickému propojení. Zástupci Slovak Crohn Club představili novou publikaci – Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitidou. Zbylý čas byl pacienty využit k neformálnímu setkávání a diskusím. Poděkování patří všem organizátorům Edukačního setkání.

 

Účast byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s EFCCA” podpořeného v roce 2020 Úřadem vlády České republiky.