19/09/2022

Ve středu 14. září 2022 se ve Vídni uskutečnilo první setkání lékařů a pacientských advokátů, kteří se podílí na tvorbě nových pacientských návodů k chirurgické léčbě Crohnovy choroby.

Návody pod záštitou evropské organizace ECCO připraví celkem 128 chirurgů a 8 pacientských advokátů. Ve skupině s chirurgy z celého světa zasedá i naše místopředsedkyně Lucie Laštíková. Hotové návody budou zveřejněny za 18 měsíců.

Snažíme se o to, aby standardy kvalitní péče byly srozumitelné a dostupné všem!