10/12/2022

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se po zasedání jednání Pacientské rady MZ ČR konalo setkání pacientských organizací organizované MZ ČR. Setkání se konalo ve vánočním atmosféře a pozvání přijala řada zástupců pacientských organizací. Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví, nebyl na jednání fyzicky přítomen, přesto na dálku pozdravil přítomné a poděkoval jim za jejich práci pro pacienty. Zástupci MZ ČR, resp. pracovníci Oddělení podpory práv pacientů, představili přítomným činnost oddělení v letošním roce, zmínili aktivní zapojení pacientských organizací v legislativním procesu a také úzkou komunikaci mezi MZ ČR a pacientskými organizacemi. Přítomným byla představena připravovaná metodika pro činnost nemocničních ombudsmanů, jejich role ve vztahu k pacientům a rodinným příslušníkům. Aktuální je také otázka přístupu zdravotnických zařízení k osobám (nejčastěji rodinným příslušníkům), které doprovázejí hospitalizované pacienty (zejména děti) ve zdravotnických zařízeních. Snahou MZ ČR je vydat sjednocující metodiku tak, aby tento přístup byl ve všech zdravotnických zařízeních shodný. Zástupci pacientských organizací vyjádřili své odhodlání se i nadále aktivně zapojovat do činnosti ve vztahu k MZ ČR. Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční 31. ledna 2023.