20/06/2018

V pondělí 18. června 2018 se zástupci pacientských organizací potkali ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL). Jednalo se o první setkání tohoto typu v letošním roce a zástupcům pacientských organizací byla poskytnuta řada zajímavých informací.

Mgr. Irena Storová, SUKL, podala přítomným informaci o připravovaných ochranných prvcích uvedených na obalu humánních léčivých přípravků v návaznosti na Nařízení 2016/161/EU. Ochranné prvky musí, po 9. 2. 2019, mít na svém obalu všechny léčivé přípravky, jejichž výdej je vázaný na lékařský předpis. Ochranný prvek bude složen z jedinečného identifikátoru (UI), který slouží k ověření pravosti a současně umožňuje identifikaci každého jednotlivého balení na základě porovnání identifikačních údajů balení se záznamy v systému úložišť a prostředku k ověření manipulace s obalem (ATD), který umožňuje ověřit, zda bylo s obalem léčivého přípravku nějak manipulováno. Pacient si tak může ověřit, že je tím prvním, kdo balení otevřel.

Ing. Romana Galasíková, SUKL, podala informace o eReceptu a jeho výhodách pro pacienty – zaslání na email, pomocí sms, otevření prostřednictvím mobilní aplikace v telefonu apod. Byly představeny také informace o dalším postupu v oblasti eReceptu a předána informace o tom, že přehledně je problematika popsána na stránkách ww.epreskripce.cz.

MUDr. Eva Jirsová, SUKL prezentovala problematiku hlášení nežádoucích účinků léčiv. Nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku je možné několika způsoby, nejlépe vyplněním elektronického formuláře pro hlášení nežádoucí účinku. Dále je možné použít formuláře ve formátu PDF, zaslat e-mail s popisem nežádoucího účinku. Hlášení je prováděno na adresu SUKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 či na email: . PharmDr. František Pavlík, SUKL seznámil přítomné s tím, jak jsou posuzovány obaly léčivých přípravků prostřednictvím SUKL, což úzce souvisí s povolováním léčivého přípravku.

Na závěr setkání vystoupila MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH z Ministerstva zdravotnictví s tématem Zdravotnická gramotnost.

Zástupce SÚKLu bychom rádi v letošním roce přivítali na naší Svatováclavské IBD konferenci, která se koná dne 22. září 2018 v Praze.