27/10/2016

Ve středu 26. října 2016 se pod záštitou JUDr. Lenky Tesky Arnoštové, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, konalo jednání s pacientskými organizacemi. Tohoto jednání se zúčastnil také zástupce organizace Pacienti IBD z.s.

Jednání se týkalo mimo jiné problematiky pomezí systémů zdravotní a sociální péče. Na otázky pacientských organizací odpovídaly zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Nastavení je mnohdy nezřejmé a na toto upozorňovali také mnozí zástupci pacientských organizací. Na jednání vystoupila hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která představila činnost Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Zástupce pacientských organizací zajímala např. problematika stravování dětí s potřebou diety ve školních jídelnách, problematika ochrany duševního zdraví populace apod.

Zástupci pacientských organizací se seznámili s připravovaným projektem Spolupráce pacientského segmentu a veřejné správy (Forum). Cílem bylo hledání řešení otázek role, postavení a podpory pacientských organizací v Česku. Projekt počítá mimo jiné s vydáváním pacientského zpravodaje. Pacientské organizace by se měly stát plnohodnotnými partnery v diskusi s veřejnou správou. Je zamýšleno vzdělávání pacientů a lékařů, ale i nemocničních ombudsmanů, kteří mají být přirozenými zástupci pacientů ve velkých zdravotnických zařízeních. Vznikne rovněž kancelář pro vzájemná setkávání pacientských organizací. V současnosti Ministerstvo zdravotnictví ČR hledá vhodný prostor pro tuto kancelář. JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. připomněla existenci emailové adresy: , kam mohou být zasílány náměty zástupců pacientskými organizací na příští jednání.

Další jednání pacientských organizací pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR by se mělo uskutečnit v prosinci 2016.