16/01/2018

V pondělí  15. ledna 2018 se pod záštitou Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, konalo novoroční jednání s pacientskými organizacemi. Akce se aktivně účastnil také zástupce spolku Pacienti IBD, Karel Dušek.

Prvního jednání s novým ministrem a novým vedením Ministerstva zdravotnictví ČR se účastnila také Alena Šteflová, náměstkyně ministra, Helena Rögnerová, pověřená řízením sekce ekonomiky a zdravotního pojištění, Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči a Štěpán Svačina, poradce ministra.

Na jednání, o které byl ze strany pacientských organizací velký zájem,  ministr s ostatními členy vedení ministerstva deklarovali jasnou potřebu spolupráce s pacienty při nastavování zdravotní politiky a systému zdravotní péče. Bylo shrnuto, co bylo již v této oblasti učiněno a zmíněna úloha a činnost Pacientské rady.

Spolupráce s pacienty zapadá do koncepce Zdraví 2020, ke které se Česká republika přihlásila. Vyzdvižena byla zejména problematika chronických onemocnění, nákladů na zdravotní péči, úhrada prostředků zdravotní techniky či přístup k inovativním léčivým přípravkům. Dle vyjádření ministra bude systém povolování úhrady léčivých přípravků dle § 16 revidován. Nastavení pravidel proběhlo před zhruba 10 lety a je zřejmé, že je nezbytné tato pravidla upravit. Přístup pacientů k této léčbě není v České republice optimální a mělo by být naší snahou nezaostávat za vyspělými zeměmi Evropy. Příslušné kroky ke změně pravidel, včetně legislativních změn, byly již na Ministerstvu zdravotnictví započaty.