17/06/2019

V úterý 11. června 2019 se uskutečnilo druhé jednání Pacientské rady v tomto roce. Členům pacientské rady byla představena činnost Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky, Pracovní skupiny pro inovativní léčbu či Pracovní skupiny pro celiakii od posledního jednání Pacientské rady. Účastníci dále diskutovali ukotvení problematiky pacientské organizace v českém právu. Je snahou v rámci novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, upravit problematiku pacientských organizací. Tak aby bylo definováno postavení pacientských organizací. Účastníci dále diskutovali problematiku připravované novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, s ohledem na otázky dostupnosti léčivých přípravků apod. Představena byla také plánovaná otázka podpory pacientských organizací na MZ ČR – pronájem prostor pro jednání apod. Snahou je poskytnout pacientským organizacím servis při jejich jednání. Pacientské organizace byly také informovány o tom, že dosud nebyly zveřejněny výsledky grantového řízení při MZ ČR pro rok 2019. Přítomní apelovali na zástupce MZ ČR, aby proces hodnocení a schvalování byl rychlejší a umožnil pacientským organizacím efektivní využití přidělených finančních prostředků.