09/01/2024

V úterý 9. ledna 2024 se konalo 31. jednání Pacientské rady MZ ČR. Tématem jednání bylo především shrnutí pracovní činnosti Pacientské rady MZ ČR. JUDr. Radek Policar za MZ ČR pacientům poděkoval, že se aktivně podílejí na činnosti Pacientské rady MZ ČR. Byla zmíněna problematika spolupráce s Veřejným ochráncem práv, dále řešení problematiky zdravotně sociální asistence u dětských pacientů. Palčivá je problematika zejména u chronicky nemocných dětí v době školního vyučování – jedná se např. o dětské pacienty s diabetem, epilepsií apod. Jedná se o podávání léčiv během školního vyučování apod. Pacientská rada se této problematice bude věnovat nadále i v roce 2024.

Členům Pacientské rady MZ ČR byla představena statistika jednání – počet zasedání za poslední dva roky, statistiku účasti jednotlivých členů, počty přijatých usnesení Pacientskou radou MZ ČR apod. Do jednání zcela jistě zasahovala např. pandemie COVID-19, jednání probíhají také v online podobě apod. Dále byla podána informace o Pacientském hubu. Rozvíjeno bude i nadále vzdělávání pro pacienty, koordinátorkou Pacientského hubu je i nadále Lucie Růžičková. Pacientské
organizace budou moci i nadále využívat prostory Pacientského hubu. Zástupci MZ ČR informovali o tom, že budou vždy informovat o problematice přípravy nastavení úhrad pro následující období. Členové Pacientské rady MZ ČR by měli aktivně předávat náměty na změny v úhradovém mechanismu. Tyto návrhy by měly být projednány před dohadovacím řízením, které každoročně probíhá. Diskutována byla také problematika zefektivnění činnosti Pacientské rady MZ ČR. Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční 20. února 2024.