13/06/2022

V sobotu 11. 6. 2022 se konala druhá polovina shromáždění delegátů European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations. Toto jednání se uskutečnilo ve španělské Barceloně. Jednání se také zúčastnil zástupce našeho spolku. 

Delegátům bylo prezentováno Vyhodnocení Strategického plánu EFCCA pro roky 2019 – 2022. Dařilo se rozšiřovat spolupráci s lékařskou a výzkumnou komunitou – EFCCA pokračovala ve své účasti na několika relevantních lékařských kongresech – např. ECCO Congress, ECCO Networking Event, probíhala školení medicínského charakteru atd. EFCCA koncept virtuálních Happy Hours. Jejich cílem bylo poskytnout neformální příležitost se spojit s pacientskými organizaci. Těchto jednání jsme se pravidelně účastnili. 

V současné době jsou zahajovány aktivity na tvorbě Strategického plánu EFCCA pro období 2023+. Účastníci setkání formou workshopu navrhovali témata, která je nutné zapracovat do tohoto plánu. Je silně vnímána potřeba zapojení mladých lidí do činností pacientských organizací, zamezení zhoršeného přístupu ke zdravotní péči chronickým pacientům při enormním zatížení zdravotního systému (COVID19 v uplynulých dvou letech) aj. Spolek Pacienti IBD z.s. se bude aktivním způsobem podílet na tvorbě tohoto dokumentu. I pro další období jsou na obzoru další výzvy jako např. navázání užší spolupráce s institucemi EU, WHO či např. OECD.

EFCCA poděkovala jednotlivým pacientským organizacím za zajišťování Světového dne IBD na národních úrovních a tím zvyšování povědomí o onemocnění IBD i prostřednictvím „fialové kampaně“. Poděkování patřilo i za veškeré aktivity, které jsou na národních úrovních činěny. 

EFCCA prokázala v době COVID19 transformaci na flexibilní formy jednání a spolupráci s pacientskými organizacemi. S tím také souvisí to, že v průběhu letních měsíců bude spuštěn nový web EFCCA.