04/10/2020

Od počátku roku 2020 probíhala psychoterapeutická skupina pro pacienty IBD. Skupinu navštěvovalo 9 zájemců a společně s psychoterapeutkou Mgr. Martinou Hazukovou se dvakrát měsíčně scházeli nad tématy, která jsou pro ně důležitá nebo ovlivňují jejich život s chronickým onemocněním střev.

Mezi témata, kterými se zabývali nejčastěji, patří zvládání stresu a vliv stresu na onemocnění, zvládání únavy jako důsledku onemocnění nebo medikace, hledání vhodného zaměstnání a zvládání pracovních požadavků. Dále rodinné vztahy a řešení partnerských a rodičovských otázek, navazování vztahů a možná rizika při těhotenství.

Setkání probíhala až do března pravidelně dvakrát měsíčně. V době nouzového stavu jsme setkání museli přerušit a začali opět v květnu. V průběhu nouzového stavu proběhlo i mnoho on-line konzultací s pacienty IBD.

Další série setkávání začíná již 2. listopadu 2020.