04/12/2023

V rámci Svatováclavské IBD konference proběhla členská schůze a volby spolku Pacienti IBD z.s. na další funkční období 2023 – 2027. Novou předsedkyní spolku se stala Mgr. Lucie Laštíková.

Dosavadní předsedkyně PhDr. Martina Pfeiferová se bude i nadále na činnosti spolku podílet: „Byla jsem ve vedení naší pacientské organizace od jejího založení v roce 2008. S nadsázkou je mým prvním dítětem, které jsem spolu s kolegy dovedla do teenagerovského věku 15 let. Jsem moc ráda, že jsme se v rámci výkonného výboru domluvili, že roli předsedkyně bude v dalším funkčním období zastávat moje milá kolegyně Mgr. Lucie Laštíková, která se na činnosti spolku podílí již více než 10 let a jsem přesvědčena, že přinese do naší pacientské organizace nové impulzy a podněty. Další činnost, aktivity a projekty našeho spolku budu nadále podporovat z pozice místopředsedkyně. Všichni stávající kolegové, kteří za činností naší pacientské organizace stojí, zůstávají a já bych jim chtěla touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci, podporu a přátelství, které se snad přenáší i do našich aktivit co pro Vás připravujeme.“

Děkujeme! ❤️