17/02/2020

Ve dnech 14. – 15. února 2020 se konalo Symposium EFCCA (The European Federation of Crohn&Ulcerative Colitis Associations) u příležitosti konaného kongresu ECCO (The European Crohns and colitis Organisation).

Symposia EFCCA se zúčastnili zástupci evropských pacientských organizací zaměřených na problematiku idiopatických střevních zánětů. Jelikož se akce konala souběžně s kongresem ECCO, zúčastnilo se Symposia mnoho lékařů, kteří se odbornou problematikou zabývají. Na Symposiu byla představena problematika digitálního rozvoje ve zdravotnictví, spolupráce výzkumu a praxe založená na získávání dat o onemocnění pacientů apod. Setkání umožnilo svojí formou nezbytné předávání poznatků mezi jednotlivými pacientskými
organizacemi členských zemí, a proto je tato aktivita ze strany EFCCA rozvíjena.