23/02/2022

22 února 2022 se konalo 20. jednání Pacientské rady MZ ČR. JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, představil Programové prohlášení vlády ČR v oblasti zdravotnictví a také plán legislativní práce MZ ČR. Důležitou roli má sehrávat prevence v oblasti zdravotní péče, zajištění dostupnosti zdravotní péče, měření kvality zdravotní péče, podpora digitalizace zdravotnictví, vytvoření monitoringu čekacích dob na zdravotní péči či rozvoj terénních služeb apod. V souvislosti s tím byla diskutována problematika e-poukazů, kdy není dosud vydána prováděcí vyhláška ze strany MZ ČR a nejsou tedy oproti očekávání ještě používány. Pracovní odhad MZ ČR je spuštění systému e-poukazů od 1. 6. 2022.

Členové Pacientské rady MZ ČR následně zvolili předsedu Pacientské rady MZ ČR, kterým se stal Mgr. Vlastimil Milata z DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s., místopředsedkyněmi Pacientské rady MZ ČR byly zvoleny Anna Arellanesová z České asociace pro vzácná onemocnění a Simona Zábranská z Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Dále byla diskutována problematika obsazení pracovních skupin Pacientské rady MZ ČR či pracovních skupin při MZ ČR a také plán činnosti Pacientské rady MZ ČR. Termín dalšího jednání nebyl zatím stanoven.